Handelsgymnasiet (HHX)

Eksamen på HHX

På Svendborg HandelsGymnasium får du løbende standpunktskarakterer og en afsluttende karakter i samtlige fag.

I løbet af de tre år på HHX skal du op til mindst 8 eksamener. Hvis du har flere end 4 fag på A-niveau, skal du yderligere til 1 ekstra eksamen for hvert A-fag

Desuden kommer du op til en række interne termins- og årsprøver.

3 større opgaver

Du skal skrive tre større skriftlige opgaver på hhx-uddannelsen:

  • Dansk/samtidshistorie opgaven
  • Studieretningsopgaven (SRO)
  • Studieretningsprojektet (SRP)

Eksamen efter første år

År 1 skal du op til

  • Intern prøve i Studieområde del 1
  • Eksamen(er) ved udtræk

Eksamen efter andet år

År 2 skal du op til

  • Interne prøver
  • Skriftlige terminsprøver i mulige eksamensfag
  • Eksamen(er) ved udtræk

Eksamen efter tredje år

År 3 skal du op til

  • Studieretningsprojekt
  • Eksamen(er) ved udtræk

Sådan består du

For at bestå skal du have mindst 02 i vægtet gennemsnit af dine afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer.