Handelsgymnasiet (HHX)

Obligatoriske fag på HHX

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som er opbygget af et fælles grundforløb (3 måneder) efterfulgt af studieretningsforløb.

De første 3 måneder på Svendborg HandelsGymnasium får du en fornemmelse af, hvordan det er at gå på et gymnasium. En del af undervisningen ligner den, du har i grundskolen, mens andet ser helt anderledes ud.

Du får kendte og nye fag                     

På hhx har du obligatoriske fag som:

 • dansk niveau A
 • engelsk niveau A
 • matematik niveau B
 • samfundsfag niveau C
 • informatik C
 • afsætning niveau B
 • virksomhedsøkonomi niveau B
 • international økonomi niveau B
 • erhvervsjura niveau C
 • historie niveau B
 • et ekstra fremmedsprog (fransk A, spansk A eller tysk B/A)

Niveau A er højeste gymnasiale niveau og svarer til 3 års undervisning i faget. Niveau B svarer til 2 års undervisning, mens niveau C er lig med 1 års undervisning i faget.