Handelsgymnasiet (HHX)

Classic

Studieretningen er for dig, som vil forstå de klassiske dyder i virksomhedsdrift, nemlig hvordan man markedsfører og sælger produkter og serviceydelser, hvordan du tjener penge på det, og hvordan du organiserer en virksomhed.

VED DU…

… hvorfor vi husker Sjanne og Luffe fra L´Easy reklamerne?
… hvorfor Coca Cola koster mere end Harboe Cola?
… hvorfor Lars Larsen er en succesfuld virksomhedsleder?

VIL DU GERNE KUNNE GIVE SVARENE?

Den klassiske, erhvervsøkonomiske studentereksamen er bygget op omkring disse studieretningsfag:

– Afsætning på A-niveau
– Virksomhedsøkonomi på A-niveau

Disse fag understøttes af fag som f. eks. engelsk A , dansk A, matematik B, samfundsfag C, erhvervsjura C, informatik C, historie B og 2. fremmedsprog.

Studieretningsfagene sætter rammerne for de tre år og toner undervisningen; Derfor sætter vi i studieretningsfagene fokus på:
strategisk planlægning, salg og markedsføring, konceptudvikling, CSR analyse, Logistik, økonomisk effektivitet og optimering, ledelse, teamwork,
organisering og gennemførelse af strategiske planer m.m. – nødvendig viden for at kunne drive en virksomhed.

Vi afprøver fagenes teorier, metoder og modeller i en sammenhæng, hvor samspillet mellem fagene har en afgørende betydning. Med udgangspunkt i aktuelle samfundsemner, virksomhedsbesøg samt lokale, nationale og internationale virksomhedscases gøres undervisningen sammenhængende, virkelighedsnær og anvendelig. Din internationale forståelse styrkes via en studietur, hvor vi arbejder med det valgte lands kultur og identitet i forbindelse med f. eks. virksomheds- og markedsanalyser.
Undervisningen vil gradvist stille større og større krav til din selvstændighed, samarbejdsevne og tilegnelse af viden. Du vil blive udfordret på din evne til at identificere, analysere og løse  problemstillinger alene og i samarbejde med andre elever.
Kvalifikationerne fra denne uddannelse kan du bruge direkte efter HHX i erhvervslivet, i en elevplads, i en offentlig eller privat virksomhed eller på et videregående studie – f.eks. indenfor økonomi, ledelse, jura eller journalistik. Uddannelsen åbner mange døre og giver en væsentlig baggrundsviden uanset dit fremtidige karrierevalg.