Handelsgymnasiet (HHX)

Innovation

På studieretningen Innovation lærer du, hvordan du udnytter din kreative sans og gør ideer til virkelighed. Du deltager i Young Enterprise konkurrencerne og træner dermed i at skabe din egen forretning.
Omdrejningspunktet er at lære, hvordan du sætter system og fart i nytænkningen.

Studieretningen innovation er skabt for dig, der:
• Brænder for nytænkning
• Ønsker at kombinere teori med praktisk udførelse
• Fortrækker at være først med nye ideer og føre dem ud i livet
• Forstår hvor vigtigt det er for eksisterende virksomheder at forny og udvikle sig.

Du er:
• En igangsætter
• Fokuseret på muligheder frem for begrænsninger
• Den boglige type med et kreativt gen
• Interesseret i at forberede dig på fremtidens kompetencekrav

Studieretningsfag:

I Innovation B lærer du om processen fra ide til færdigt forretningskoncept, ligesom du får de nyeste metoder og værktøjer til at forstå, hvordan du ser muligheder som en naturlig ting og får dem bragt i spil. Både kreative- såvel som analytiske færdigheder sættes i spil.

Faget giver dig et godt fundament til at starte egen virksomhed samt blive en værdifuld medarbejder i en eksisterende offentlig eller privat virksomhed.

I Afsætning A lærer du, hvorledes man skaber fundamentet for enhver succesfuld og udviklingsorienteret virksomhed. Du vil komme til at beskæftige dig med fastlæggelse af markedsføring og strategi både nationalt og international, hvor der er særlig vægt på nytænkning og udnyttelse af de muligheder nye samfundstrends og markedsforhold skaber.

I andre fag som virksomhedsøkonomi B lærer du, hvordan økonomien i en virksomhed styres. Her vil du komme til at beskæftige dig med virksomheders resultatopgørelse og balance. Du vil få viden om værktøjer og metoder til at analysere og vurdere virksomheder, således at en virksomheds personalemæssige og økonomiske effektivitet kan fastægges og videreudvikles. Her vil det blive tydeligt, hvordan matematikken bringes i spil.

På INNOVATION lærer du om iværksættere, strategi, kreativitet og markedsføring, og du lærer hvordan du starter egen virksomhed. Du lærer også, hvordan du kan sætte innovation i system og eksekvere på din forretningsidé. Studieretningen er også for dig, der en dag vil være den innovative medarbejder, fx forretningsudvikler i en virksomhed som tænder på at forandre og forbedre, uanset om det er med et virksomheds- eller samfundsfokus.

Du kommer til at samarbejde med dine klassekammerater og andre elever på studieretningen, dine lærere og skolens samarbejdspartnere uden i ”den virkelige verden”. I den forbindelse kommer du bl.a. til at deltage i forløb på Fremtidsfabrikken – Svendborg og Young Enterprise. Kompetencer indenfor innovation og værdiskabelse er efterspurgte i mange brancher i ind- og udland.
Derfor har studieturen i 2.g. innovation i virkeligheden som tema.

Vi arbejder tæt sammen det lokale erhvervsliv og kommunen, og du vil møde iværksættere, der har startet egen virksomhed og fortæller om deres liv og udfordringer.

Omdrejningspunktet i studieretningen er at lære, hvordan du sætter system og fart på nytænkningen. Vi benytter en lang række arbejdsformer, både gruppearbejde og individuel fordybelse i fagligt stof.