Handelsgymnasiet (HHX)

International

Den internationale studieretning er målrettet en karriere i internationale virksomheder eller organisationer med engelsk som koncernsprog. Retningen er oplagt, hvis du gerne vil lære om britisk og engelsk kultur og samfund, og hvis du samtidig har lyst til at blive god til engelsk.

Den internationale studieretning er for dig, der ønsker at få en bred international gymnasieuddannelse. Den passer til videregående studier i Danmark og udlandet samt til jobs i internationale virksomheder og i danske virksomheder, hvor koncernsproget er engelsk.

For at ruste dig til at arbejde internationalt er fagene Afsætning A og International Økonomi A obligatoriske studieretningsfag på denne studieretning. Og netop derfor foregår både undervisning og eksamen i faget Afsætning A og Samfundsfag C på engelsk.

Studieretningens øvrige fag bidrager med jævne mellemrum også med materiale på engelsk.

Faget Engelsk A vil udover at være et redskabsfag også være et kulturfag, idet du vil blive forberedt til en studietur til USA. Du modtager blandt andet undervisning i amerikansk kultur og historie og du får dermed en solid viden om sociale og forretningsmæssige forhold i USA.

Studieturen vil omfatte desk research, hvor du i undervisningen forbereder dig til studieturen, og field research, dvs. at du undersøger forskellige forhold i USA, mens du besøger landet.

Øvrige fag er Dansk A, Virksomhedsøkonomi B, Matematik B, Samfundsfag C, Historie B, Erhvervsjura C, Informatik C og et andet fremmedsprog (Tysk B/A, Fransk A eller Spansk A).

I løbet af de tre år vil der være fokus på tværfagligt samarbejde mellem fagene Engelsk A, Afsætning A, og International Økonomi A. Kravene til dig, der vælger denne studieretning, er ikke
anderledes end ved de andre studieretninger.

Du skal blot have lyst til at arbejde med fokus på engelske og amerikanske afsætnings-, kultur- og samfundsforhold. Er du ikke allerede god til engelsk, så bliver du det, fordi du gennem undervisningen i Afsætning A trænes i at skrive, tale og læse på engelsk.

Tidligere elever fra denne studieretning på Svendborg HandelsGymnasium har fået spændende karrierer indenfor f.eks. marketing, key account management, shipping, bank og revision.