Handelsgymnasiet (HHX)

Samfund og Økonomi

er for dig, der gerne vil fokusere på internationale sammenhænge omkring virksomheder, investeringer, handel, politik og journalistik, FN’s verdensmål og kultur. International Økonomi og Virksomhedsøkonomi er en stærk fagkombination, hvis du vil have et globalt perspektiv – også med udgangspunkt i Danmark.

Studieretningsfag: International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A.

Forslåede valgfag: Finansiering C. Kulturforståelse C, Matematik A.

Studieretningen til dig, der er interesseret i internationale forhold, både inden for økonomi, kultur, historie og politik. Er du optaget af politik, og af hvordan det internationale samfund såvel som den lokale virksomhed kan arbejde med FN’s verdensmål? Måske synes du, det er værd at udforske, hvordan vi kan fortsætte udviklingen med at nedbringe global fattigdom, som siden 1990 er faldet med næsten 75%. Synes du, det er interessant, at virksomheder som Carlsberg griber plastik-dagsordenen og lancerer produktløsningen Snap Pack, der ved fuld implementering kan reducere plastikaffald med over 1200 tons globalt set? Sad du klisteret til skærmen for at følge resultatet af det seneste folketingsvalg i Danmark – eller måske præsidentvalget i USA? Fordi det optager dig, hvordan politik – lokalt eller globalt – påvirker levevilkår og rammevilkår?

Studieretningen er for dig, der måske vil være journalist eller ønsker at blive udstationeret i en international stilling for en dansk virksomhed. Det kan også være, du har drømme om at gøre politisk karriere – eller vil søge de internationale retninger på CBS? Det kan også være, du vil noget helt andet. Måske lyder studieretningen bare spændende, og du ønsker dig tre år, der klæder dig bredt på til at møde verden der fra, hvor du står.

Med studieretningsfagene International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A bliver du klogere på den verden, du er en del af. Du undervises gennem tre år i så forskellige og vigtige områder som f.eks. globaliseringen, FN’s verdensmål, aktiekurser, iværksætteri, fake news, historiske og kulturelle udviklingstendenser, regnskaber, kommunikation, sprog, litteratur, jura og (international) økonomi på højt fagligt niveau.
På Samf-Øko-linjen har vi et særligt fokus på at få virkeligheden ind i undervisningen. Derfor vil du i løbet af dine tre år opleve mindst fem virksomhedsbesøg. Undervisningen er primært bygget op omkring virkelige, internationale problemstillinger, og den tager afsæt i både det merkantile nærmiljø og i det store globale marked.
Du har altid engelsk på A-niveau på HHX. Derudover har du et sprog mere, som enten kan være tysk, fransk eller spansk. Sprogene vil udvikle din evne til at kommunikere både mundtligt og skriftligt med verden omkring os. Du vil ligeledes få en bred indsigt i sprogområdernes kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsmæssige forhold.