Handelsgymnasiet (HHX)

Råd og udvalg på HHX

Elever på Svendborg HandelsGymnasium er med til at præge skolens liv og fremtid. Det sker i skolens bestyrelse, i elevrådet og i festudvalget.

I bestyrelsen

Svendborg HandelsGymnasium er drevet af Svendborg Erhvervsskole, der har en overordnet bestyrelse.

Elevrådet

Elevrådet på Svendborg HandelsGymnasium er valgt af eleverne til at tale deres sag overfor skolens ledelse. Hver klasse vælger en elevrådsrepræsentant og en suppleant.

Elevrådet på handelsgymnasiet holder møde cirka én gang om måneden. Her diskuterer medlemmerne forskellige forslag til rammer og retningslinjer, som kan gøre handelsgymnasiet til et stadig bedre sted at være.

Festudvalget

Festudvalget består af frivillige elever fra 1., 2. og 3. årgang. Udvalget mødes efter behov for at planlægge fester og fredagscaféer, og underudvalg sørger for booking af musik, aftaler med leverandører, ansøgning om de nødvendige tilladelser, styring af billetsalg og meget mere.