Handelsgymnasiet (HHX)

Projekter på HHX

Projekter er en vigtig del af undervisningen på Svendborg HandelsGymnasium. Du arbejder typisk i en gruppe og har selv stor indflydelse på vinkler og arbejdsmetoder.

I projektarbejdet kan du og gruppen naturligvis trække på lærerne som “coaches” eller vejledere, men for det meste arbejder I selvstændigt og frit.

DIO-projektet

Det Internationale Område (DIO) på HHX kombinerer fire fag. Du vælger selv emne og problemformulering, og du vælger også selv, hvilke fag du bedst kan kombinere for at løse den skriftlige opgave. Emnet kunne være terror, flygtninge, miljøforurening eller andet, som har et internationalt fokus.

Du skal have godkendt en synopsis, og derefter skriver du opgaven ud fra de metoder, du har lært eksempelvis i dansk, international økonomi, samfundsfag og engelsk.

Erhvervscase

Lokale virksomheder er ofte målet for en erhvervscase, hvor du i en gruppe med andre analyserer emner som virksomhedens økonomi, markedsføring, salg eller andet. Målet er at bruge den teori, du lærer både til research og til at formulere mulige forbedringer.

Svendborg Golf Klub har eksempelvis stillet en HHX-klasse den udfordring, at eleverne skulle give gode råd til markedsføringen af klubben overfor nye målgrupper end dem, der allerede i dag er i klubben.