Handelsgymnasiet (HHX)

Sportsligt samarbejde på Erhvervsgymnasierne i Svendborg

Sportsligt samarbejde på Erhvervsgymnasierne

Sportsligt samarbejde på Erhvervsgymnasierne i Svendborg

På Erhvervsgymnasierne (HHX og HTX) i Svendborg ønsker vi at understøtte et aktivt ungdomsliv, hvor uddannelse og professionel træning kan gå hånd i hånd. Med fokus på talenternes samlede miljø anerkender vi behovet for et samarbejde mellem klub, spiller og skole og dermed en gensidig forståelse for elevens samlede livssituation.

I studievejledningen kan vi hjælpe eleven med at koordinere og prioritere arbejdsbyrden, så der bliver plads til kvalitet og udvikling såvel fagligt som sportsligt. Selvom vi forventer, at eleven selv er proaktiv og tager ansvar for at få en fornuftig ”sport-life balance”, vil vi vægte en løbende dialog med eleven og klubbens uddannelsesansvarlige. Er eleven under 18 år vil en kontakt til familien i visse tilfælde også være relevant.

Hvis eleven i alle andre sammenhænge udviser en aktiv studieaktivitet, så har vi mulighed for at godkende et nærmere aftalt fravær. Det kan fx være i forbindelse med stævner eller træningslejre. Det åbner ligeledes muligheden for, at eleven deltager i morgentræninger. Disse aktiviteter aftales mellem klubbens uddannelsesansvarlige og den relevante studieansvarlige leder.

Hvis du har lyst til at høre mere om mulighederne, så kan du kontakte:

Studievejleder på HHX
Camilla Huelgaard Thomsen
cam@sesg.dk

Studievejleder på HTX
Dorthe Hena Mikkelsen
dhm@sesg.dk