Information om coronavirus på SESG og genåbningen

Genåbning og testning på SESG efter påske

Genåbning og testning på SESG efter påske

Genåbning og testning på SESG efter påske

På SESG glæder vi os til yderligere genåbning efter påske. Fra 7/4 skal de elever, som møder på gymnasierne, Food og Business teste sig selv under supervision. Og fra 12/4 skal eleverne på Tech.

Alle elever eller deres forældre får nærmere besked, dels om tidspunkt for fremmøde for deres klasse/hold, dels om superviseret selvtest.

Når eleverne møder på skolen 6/4 skal de have en negativ test, som er mindre end 72 timer gammel.

Delvis åbning af SESG.

Fra 15/3 åbner skolen for afgangselever, som møder halvdelen af undervisningstiden, og øvrige elever, som kan komme til udendørs undervisning højest en dag om ugen. Vi glæder os til at se eleverne igen – og vi ved, de glæder sig til at se hinanden og skolen. Vel mødt i næste uge.

Genåbningen forudsætter en ny teststrategi

Forudsætningen for genåbningen er, at alle elever og medarbejdere, der fysisk kommer på skolen, lader sig teste for Covid19 to gange om ugen, og at de kan fremvise en negativ test, der er max. 72 timer gammel. Dvs. alle skal kunne dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt resultat ved gennemførelse af enten kviktest (antigen-test) eller PCR-test for covid-19.

Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
2. Tidspunktet for testtagningen.
3. Resultatet af testen.

Ved smitte med Covid19

Såfremt der bliver påvist Covid19 hos en elev eller ansat, vil alle i relation til smitteopsporingen skulle forevise dokumentation for negative test. Såfremt en medarbejder i er testet positiv for COVID-19, identificeres alle nære kontakter, som medarbejderen har undervist eller været i kontakt med, inden for 48 timer før medarbejderen fik symptomer. De identificerede nære kontakter hjemsendes og testes to gange.

(jf. Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter).

Hold dig løbende opdateret

Vi opfordrer alle elever, kursister og ansatte til, at man holder sig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Med venlig hilsen

Allan Kruse
Direktør