Information om coronavirus på SESG

Information om coronavirus på SESG

Har du endnu ikke besluttet dig for hvad uddannelse du vil starte på efter sommerferien, er HHX eller HTX et par gode valg. En gymnasial uddannelse der åbner rigtig mange døre.

Information om coronavirus, arbejdsforhold, fravær og studieture m.m.

På Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier følger vi til enhver tid Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Disse overvåges nøje og løbende. Sker der udvikling, der relaterer sig til skolens drift, vil dette blive kommunikeret videre til elever og ansatte via mail og på Uddata+.

Fravær
Seneste anbefaling er, at man, for at forebygge risikospredning, bør blive hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts 2020 kommer hjem fra et af de, iflg. Udenrigsministeriet, særlige risikoområder. Er du rask og skal i karantæne, skal du tage kontakt til skolens studieadministration eller nærmeste leder og aftale nærmere om, hvordan du kan arbejde eller studere hjemmefra.

Er du syg, skal du kontakte din læge telefonisk og følge dennes anvisninger.

Skolen kan bede om dokumentation for dit fravær.

Rejseaktivitet herunder studieture

Vi vurderer løbende al rejseaktivitet fra skolens side, og vi orienterer eventuelle berørte direkte.

Hvis Udenrigsministeriets rejsevejledninger IKKE fraråder ”ikke-nødvendige rejser” eller ”alle rejser”, så er dette ensbetydende med, at myndighederne anser det for sikkert at rejse til den pågældende destination, og dermed er der IKKE mulighed for refundering.

Hvis Udenrigsministeriet fraråder alle ”ikke-nødvendige rejser” eller ”alle rejser” til en given destination, er der mulighed for at undersøge refundering for sin rejse. Det afhænger af købsbetingelserne for den enkelte studierejse samt af familiens egen forsikring. Skoler kan ikke forsikre sig mod denne form for force majeure-aflysninger, og vi er ikke erstatningspligtige, men skolen vil gøre alt, hvad der er muligt, for at holde elever og forældre skadesløse.

Forebyg smitte
Sundhedsstyrelsen har klare anbefalinger i forhold til at forebygge smitte. Vask hænder tit og grundigt. Brug håndsprit, hvis du ikke er i nærheden af vand og sæbe. Dæk mund og næse, når du hoster eller nyser. Brug et engangslommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd.

På alle Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers adresser er der fast opstillet håndsprit ved fællesarealer og kantiner. Vi opfordrer til, at disse benyttes løbende dagen igennem.

Hold dig løbende opdateret

Vi opfordrer alle elever, kursister og ansatte til, at man holder sig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Med venlig hilsen

Allan Kruse
Direktør