Job

Personalepolitik

Svendborg Erhvervsskoles personalepolitik bygger på værdier som åbenhed, information, tillid og troværdighed. Og meget mere, som du kan læse mere om her, hvor du også kan downloade en PDF om personalepolitik.

Formålet med personalepolitikken er at informere om rammer og retningslinjer for generelle personaleforhold på Svendborg Erhvervsskole.

Personalepolitikken bygger på at det er værdifuldt at:

  • værdsætte åbenhed, tilstrækkelig og kvalificeret information og højt medarbejderengagement
  • udvise tillid og troværdighed i vor dagligdag og bestræbe os på, at det daglige samvær afspejler ligeværdighed og gensidig respekt
  • fokusere på kvalitet gennem øget kompetence og opbygning af et udviklingsberedskab – såvel individuelt som totalt
  • udvise konsekvens og ansvarlighed i vore daglige handlinger
  • Personalepolitikken revideres løbende efter høring i SU.

Målgruppe og målsætning

Personalepolitikken henvender sig til nuværende og kommende ansatte på Svendborg Erhvervsskole. Personalepolitikken skal sikre at Svendborg Erhvervsskole til stadighed er en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige ledere og medarbejdere.

Ny personalepolitik er under udarbejdelse.