Kurser og efteruddannelser

Kvalitet

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne på Svendborg Erhvervsskole

AMU-kvalitet

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne på Svendborg Erhvervsskole

Svendborg Erhvervsskole følger den kvalitetspraksis, der er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:
•Deltagernes evaluering af AMU
•Virksomhedernes evaluering af AMU
•Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:
•at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
•at sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
•at tilvejebringe en dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats indenfor AMU-området.

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk

Tjek eventuelt www.amukvalitet.dk for mere information.

Resultater for deltagerne

Resultat fordelt på spørgsmål

2018

Kursisttilfredshed – spørgsmål

Kursisttilfredshed – mål

2017

Kursisttilfredshed – spørgsmål

Kursisttilfredshed – mål

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Resultater for virksomhederne

Utilstrækkeligt datamateriale (for få besvarelser) til udarbejdelse af analyse.

Gennemførelsesprocent og beståelsesprocent

Gennemførelsesprocenten er det samlede antal kursister, der gennemfører med eller uden bevis i forhold til det samlede antal påbegyndte kursister.

Beståelsesprocenten er det samlede antal kursister, der gennemfører med bevis i forhold til det samlede antal påbegyndte kursister.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010