Kurser og efteruddannelser

Regler

Hver dag afholder vi kurser og efteruddannelse, og i den forbindelse er der nogle regler, som vi beder dig om at følge.

Vi er ofte mange mennesker samlet, og derfor har vi oprettet nogle få regler, som vi beder dig og dine medkursister om at følge.

Sygdom og fritagelse

Hvis du bliver syg i kursusforløbet, skal du naturligvis ikke møde op på kursus. Dels vil det tage længere tid for dig at blive helt frisk, og dels risikerer du at smitte dine medkursister.

Derfor skal du ringe til sekretariatet på tlf. 7222 5746 mellem 7.45 – 9.00 og melde dig syg. Hvis sygdommen er længerevarende, skal du som hovedregel dokumentere med erklæring fra din læge.

Fritagelse fra undervisning kan kun komme på tale i særlige tilfælde. I sådanne situationer skal du aftale nærmere med din underviser.

Parkering

Der er knyttet gratis parkeringspladser. Disse P-pladser ligger til højre for hovedbygningen på Porthusvej 71 og på Ryttervej 65 foran bygningen.

Du bedes undlade at parkere på gæstepladserne. Det er naturligvis også muligt at stille cykler og knallerter ved indgangen, mens motorcykler henvises til bilernes parkeringspladser.

Tobaksrygning

Svendborg Erhvervsskole og Gymnaiser er en røgfri skole, hvilket betyder at du ikke må ryge i skoletiden.
Læs meget mere om røgfri skole her.

Politik

Det er ikke tilladt at drive partipolitisk virksomhed, mens du deltager på kursus eller efteruddannelse på Svendborg Erhvervsskole. Du bedes ligeledes undgå at foretage opslag med politiske budskaber.

Oprydning

Vi gør meget for at holde vores kursuslokaler i så god stand som muligt. Derfor beder vi dig om at hjælpe os med at holde lokalerne ryddede og pæne.

Undgå at indtage mad og drikkelse i lokalerne, men brug gerne vores kantine eller bænke udenfor. Husk at slukke computerne efter dig, og hvis du er den sidste der forlader lokalet, er det rart om du slukker lyset efter dig.

IT regler

Når du starter på et kursus på Svendborg Erhvervsskole, har du fuld råderet over den computer, som bliver stillet til rådighed, hvis det er relevant for kurset. Du må bruge computeren alt det du vil, hvilket betyder at du også må bruge den i pauser og hvis du skulle møde op før kurset begynder.

Computerne har internetadgang og du har fuld adgang til computerens muligheder, når du logger på computeren via det brugernavn og password, som du får udleveret første kursusdag. Bemærk at du anvender computeren under straffeansvar, og at skolens IT chef har mulighed for at kontrollere din anvendelse af computeren, herunder færden på internettet.

Efter endt brug bedes du slukke for computeren.