Kurser og efteruddannelser

Udbudspolitik

Undervisningsministeriet stiller krav om, at alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udarbejder en udbudspolitik.

Undervisningsministeriet stiller krav om, at alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE), udarbejder en udbudspolitik. I denne udbudspolitik beskriver uddannelsesinstitutionen, hvordan de arbejdsmarkedspolitiske målsætninger tilgodeses.

Herunder gives en beskrivelse af, hvordan det regionale arbejdsmarkeds efterspørgsel efter (og behov for) efteruddannelse imødekommes, aktivitetsudvikling, samarbejde og markedsføring og spidskompetencer. Læs udbudspolitikken: Udbudspolitik 2020.