Kurser og efteruddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Tag på AMU kursus. Ledige og medarbejdere kan tage på kurser med aktuelt indhold. Både faglærte og ufaglærte kan deltage på AMU kurser, og der er muligheder for tilskud.

Hvad er AMU kurser?

Arbejdsmarkedsuddannelser er det lange ord der trækkes op af hatten, når vi skal forklare hvad AMU står for. AMU kurser er en række forskellige kurser, som henvender sig både til faglærte og ufaglærte medarbejdere, der skal opkvalificeres.

Vores verden er dynamisk og det handler derfor om at klæde medarbejderne så godt på, at deres kompetencer kommer arbejdsmarkedet til gode. Både her og nu og i fremtiden.

AMU kurser er typisk korterevarende uddannelser og kurser, som opkvalificerer deltagerne. Dels til det dynamiske arbejdsmarked og dels som merit til grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Hvem kan tage på AMU kurser?

Både faglærte og ufaglærte medarbejdere samt ledige kan deltage i vore AMU kurser. Alder og uddannelsesbaggrund betyder intet for deltagelse på AMU kurser.

Ledige skal være tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende for at få adgang til vore AMU kurser, men det er ikke et krav, at man er tilmeldt a-kasse eller fagforening. Der kan være særlige adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne deltage på AMU kurser.

Hvad koster AMU kurser?

Kursernes pris varierer, og hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positivlisten, betaler Jobcenteret kursusafgiften. Hvis du sender dine medarbejdere på AMU kursus, har du måske mulighed for at modtage VEU godtgørelse.

Hvad er VEU godtgørelse?

Når du som virksomhedsejer har dine medarbejdere på AMU kursus, vil du formentlig opleve tabt fortjeneste, når medarbejderne ikke er til stede i virksomheden. Derfor har du mulighed for at søge VEU godtgørelse.

Denne VEU godtgørelse er en økonomisk kompensation til virksomheden for tabt arbejdsfortjeneste eller mulighed for arbejde. I skrivende stund er det muligt at få 80 procent af højeste dagpengesats.

Det er desuden muligt at få kørselsgodtgørelse, hvis din daglige transport mellem uddannelsesstedet og bopæl og retur er mere end 24 km.