Kurser og efteruddannelser

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Individuel KompetenceVurdering giver dig mulighed for at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer som grundlag for uddannelse inden for AMU-området.

Vi tilbyder Individuel KompetenceVurdering, som oftest forkortes til IKV. Denne vurdering er med til at sikre, at du får tilbudt de rette kurser og efteruddannelser.

Vi skeler dels til din realkompetence og dels til dine tidligere job og uddannelser. Realkompetence er defineret som det, en person ved og kan.

2 anerkendelsesformer

Til gengæld skeler vi ikke til, hvordan du har erhvervet din viden og færdigheder. Ved at få en IKV sikrer du dig, at du får tilbudt efteruddannelse som matcher dine ønsker og behov.

Når vi arbejder med Individuel KompetenceVurdering, arbejder vi ud fra 2 anerkendelsesformer:

  • I form af et AMU-uddannelsesbevis
  • I form af et AMU-kompetencebevis

En IKV hjælper dig videre med henblik på at søge job eller at søge om merit fra andre uddannelser. Læg desuden mærke til at det ikke koster dig penge at få en IKV i AMU.

3 faser

IKV-forløb har nogle grund- og fællestræk i form af en række faser og aktiviteter i de enkelte faser. Faserne og aktiviteterne involverer i forskelligt omfang uddannelsesinstitutionen, deltageren og indimellem også deltagerens ansættelsesvirksomhed.

Det egentlige IKV-forløb består af tre faser, men der er også en fase før selve forløbet:

  • Før-fase: Generel information og rådgivning
  • Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse
  • Fase 2: Afprøvning og vurdering
  • Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Du kan også læse mere om IKV i AMU i Håndbogen om individuel kompetencevurdering i AMU