Kurser og efteruddannelser

Sådan tilmelder du dig

Det er nemt at tilmelde sig et kursus. Ved at følge denne lille guide er du snart tilmeldt det rette kursus. Her får du endvidere god information til virksomheder og medarbejdere.

Det er nemt at melde sig til kurser.

Sådan gør du

  1. Vælg den ønskede kursuskategori
  2. Klik på det kursus du ønsker at deltage på
  3. Læs om kurset, vælg hold og klik på Tilmeld
  4. En guide hjælper dig nu igennem din tilmelding

Bemærk at tilmeldingen foregår krypteret. Det betyder at de informationer du indtaster undervejs – bl.a. CPR-nummer – ikke kan læses af uvedkommende.

Vi sender dig en bekræftelse hurtigst muligt.

Tilmelding til kurser for virksomheder/medarbejdere

Virksomheder skal benytte www.efteruddannelse.dk for tilmelding af medarbejdere.

Virksomheden logger sig på www.efteruddannelse.dk og foretager tilmeldingerne. For at kunne benytte dette skal virksomheden have en digital signatur samt rettigheder for tilmelding.

Kontakt evt. www.virk.dk for oprettelse af digital signatur eller opdatering af rettigheder.

Det er pr. 1/11-2011 obligatorisk at virksomheden skal søge VEU-godtgørelse via www.efteruddannelse.dk og der vil derfor ikke fra skolens side blive lavet nogen formularer i denne forbindelse.

Deltagerbetaling

  • For beskæftigede med højeste uddannelsesniveau svarende til erhvervsuddannelse er pris pr. dag som angivet for det enkelte fag (Deltagerpris) på hjemmesiden
  • For beskæftigede med en videregående uddannelse, der er afsluttet og/eller anvendt de seneste 5 år, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling (Pris uden for AMU-målgruppe). Se prisen på ved det enkelte kursus eller kontakt skolen for nærmere information
  • Kurserne er gratis for ledige efter forudgående accept fra a-kasse (6-ugers jobrettet uddannelse) eller Jobcentret

Afmeldingsgebyr

Der gælder specielle regler for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende ved AMU-kursisters framelding og udeblivelse fra kursus.

Reglerne for afmeldegebyr er følgende:

  • Ved udeblivelse på 1. dagen betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende kr. 2.500,- for forløb med en varighed på til og med 37 lektioner og kr. 3.500,- for forløb med en varighed over 37 lektioner. Beløbene er ekskl. moms
  • Ved framelding senere end 1 uge før kursets 1. dag betales kr. 1.500,- for kurser til og med 37 lektioner og kr. 2.500,- for kurser over 37 lektioner. Beløbene er ekskl. moms

Fritagelse for betaling af afgift, kan ske ved dokumentation for, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der kan anses som lovlig forfald, f.eks. sygdom, dødsfald i familien m.m. eller hvis kursisten erstattes med en anden.

Hvis uddannelsesinstitutionen aflyser et kursus, kan der ikke kræves afmeldegebyr.

Betaling for uopfyldte hold

Skolen kan aftale med en virksomhed, at denne betaler en tillægspris for, at skolen gennemfører et kursus med et deltagerantal mindre end det oplyste minimumsantal.

Aflysning

Vi forbeholder os ret til at aflyse et kursus, hvis der er for få tilmeldte. Besked om evt. aflysning vil ske ca. en uge før planlagt kursusstart.

Fleksibel afholdelse

Fremover får institutionerne mulighed for at aftale et tillæg ud over deltagerbetalingen. Tillægget dækker ekstraomkostninger i forbindelse med at efterkomme virksomhedernes særlige ønsker om fleksibel afholdelse eller tilrettelæggelsesformer, kontakt skolen såfremt du ønsker yderligere oplysninger herom.

Samarbejdspartnere

Svendborg Erhvervsskole udbyder en del af kurserne i samarbejde med andre skoler og det vil fremgå hvilke under de enkelte kurser/fag.