Om forebyggelse af udbredelsen af COVID-19

Om forebyggelse af udbredelsen af COVID-19

Spørgsmål og Svar

om forebyggelse af udbredelsen af COVID-19

Svendborg Tekniske Gymnasium
Svendborg Handelsgymnasium
Svendborg Business
Svendborg Food
Svendborg Tech

August 2020

Vigtig information til alle elever på SESG.

Nedenstående Q&A er Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers udmøntning af Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser.

Både Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan ændres løbende. Derfor vil rammerne for undervisning og samvær på SESG også løbende kunne ændres.

Ud over disse retningslinjer skal alle på skolen følge de almindelige anbefalinger, der gælder for hele samfundet ift. at forebygge smittespredning. Grundelementerne i de sundhedsfaglige anbefalinger er:

  • Isolation af personer med symptomer på COVID-19.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand og begrænsning af antallet af nære kontakter.

Questions & Answers

Hvordan foregår undervisningen i stamklasser?

Fra august 2020 genoptages den almindelige undervisning i klasserne, på værksteder, i køkkener og laboratorier. Det gælder både stamklasser og valghold. I lokalerne er der ikke noget formelt afstandskrav, men lad være med at placere jer tættere på hinanden end nødvendigt.
Jeres lærere skal dog altid holde to meters afstand til eleverne.

Vi skal alle sammen fortsat overholde de almindelige retningslinjer om at undgå tæt kontakt i form af fx håndtryk og kram.
Fremadrettet kan du forvente, at enkelte dage eller moduler bliver undervist online. Det vil dine lærere i givet fald informere mere om.

Valghold/lokaleskift

Ved undervisning på valghold er elever fra flere klasser blandet sammen. Her er det ekstra vigtigt, at I holder afstand til hinanden og så vidt muligt sidder sammen med kammerater fra jeres egen stamklasse.
Ved skift af lokale eller skift til nye hold i løbet af dagen skal I have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne. Det er således et krav, at I vasker/spritter hænder,
før I går til nye klasser/hold.

Rengøring

Rengøringen på skolen vil fortsat være intensiveret. Der er særligt fokus på rengøring af kontaktpunkter, fx håndtag og gelændre, jf. vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Derudover vil jeres lærere i slutningen af hvert modul udpege to elever (duksordning), som får ansvar for at spritte borde og kontaktflader af og for at lufte grundigt ud.
Det er ekstra vigtigt – og et fælles ansvar – at der ryddes op i alle klasselokaler, når skoledagen er slut. Det er helt afgørende for, at der kan gøres ordentligt rent i lokalerne.

Hvordan foregår pauserne – må fællesarealerne bruges?

Sundhedsmyndighederne opfordrer os alle til, at vi opholder os mest muligt udendørs, når vejret tillader det. Men stadig under hensyntagen til, at I skal holde afstand og ikke blande jer på tværs af klasser.
Undgå trængsel foran trapperne og ved indgangsdørene.

Elever på HHX:
I må kun benytte storrummet som ”gennemgangsrum”, når I skal gå fra en klasse til en anden, eller når I skal på toilettet eller i kantinen. I må således ikke opholde jer fast i storrummet i pauserne. Her skal I primært opholde jer i klasserne eller udendørs.

Elever på HTX:
I må kun benytte torvet, aulaen og gangen på 1. sal som ”gennemgangsrum”, når I skal gå fra en klasse til en anden, eller når I skal på toilettet eller i kantinen. I må således ikke opholde jer fast på de nævnte steder i pauserne. Her skal I primært opholde jer i klasserne eller udendørs.

Hvad med fællesarrangementer, fester og fredagsbar?

Der bliver foreløbig ikke afholdt samling for alle skolens elever, hvor man sidder tæt sammen.
Der bliver foreløbig ikke afholdt fester, fredagsbar og lign., hvor mange mennesker er samlet, og hvor det er vanskeligt at overholde de almindelige retningslinjer for hygiejne og social afstand.

Håndvask og hygiejne

I skal starte med at vaske eller spritte hænder, når I ankommer til skolen.
I løbet af dagen skal I vaske og spritte hænder ofte. Som minimum før spisning, efter toiletbesøg, efter host/nys eller når I skifter lokale. Der er skilte og plakater med instruktioner om håndvask og hygiejne.
Husk at lufte ud i jeres lokale flere gange dagligt.
Vi sørger naturligvis for, at der håndsprit ved alle indgange, toiletter og på gangene og i klasselokalerne, men vi vil bede jer alle sammen om at medbringe en lille håndsprit, som I kan have i lommen eller i tasken.

Vil kantinen være åben?

Ja, men også her skal de almindelige anbefalinger om afstand og håndhygiejne overholdes.
I kantinen har vi fjernet hver anden stol ved bordene, så det bliver nemmere at holde afstand. I må således ikke rykke stole og borde tættere sammen.
Vask hænder
før og efter, I går i kantinen – og hold afstand i kantinekøen, hvor der vil være ”ensretning”.

Transport til skolen

Vi har fået meddelelse om, at busser og tog kører normalt. Vi opfordrer til, at I benytter mundbind i den offentlige transport. Alle, der har mulighed for at cykle i skole, opfordres til at gøre det.
Vær opmærksomme på P-pladsen – og undgå trængsel ved indgangene, når I ankommer til skolen. Hold afstand!

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer eller bliver smittet med COVID-19?

Hvis du har symptomer, eller hvis du er syg, må du IKKE komme i skole. Du skal straks kontakte studieadministrationen på din afdeling.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver dårlig eller oplever symptomer på corona i løbet af skoledagen?

Du SKAL STRAKS tage hjem, hvor du skal kontakte din læge for en nærmere aftale om, hvordan du skal forholde dig. Du SKAL STRAKS ringe til studieadministrationen på din afdeling og give besked om, at du er taget hjem.

Hvad gør jeg, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe?

Som udgangspunkt skal du møde op på skolen, med mindre din læge vurderer, at du skal blive hjemme.
Husk at kontakte din studievejleder, hvis du er i denne situation, eller hvis du er i tvivl. Hvis du efter lægefaglig vurdering ikke bør møde op, er det vigtigt, at vi får iværksat online-undervisning, så du ikke kommer bagud fagligt.
Du må derfor ikke blive væk uden forudgående aftale.

Hvad med fravær?

Skolen skal registrere fravær uanset årsagen. Men når vi følger op på dit fravær, så skelner vi naturligvis mellem evt. ”corona-fravær” i form af symptomer/sygdom og så det mere ”almindelige fravær”, hvor du udebliver fra en time eller to eller ikke afleverer en opgave til tiden. Hvis du oplever symptomer, eller hvis du er syg, så må du altså IKKE gå i skole, fordi du er nervøs for at få et højt fravær. Hold i stedet en tæt kontakt med din studievejleder – så I sammen kan afdække årsagen til dit fravær. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, vil blive tilbudt fjernundervisning.

Hvilke retningslinjer gælder for private udlandsrejser?

Hvis du har været på en ikke-nødvendig rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder at besøge, skal du blive hjemme i 14 dage. Skolen skal registrere fravær i perioden.

Hvordan sikrer vi, at forholdsreglerne bliver overholdt?

Først og fremmest er forventningen, at ALLE tager ansvar for sig selv og hinanden og følger retningslinjerne.
Skolens personale vil selvfølgelig være behjælpelige med at afklare de spørgsmål, der opstår undervejs. Vi vil for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at manglende efterlevelse af skolens regler og retningslinjer kan medføre sanktioner, jf. skolens studie- og ordensregler, som ligger på skolens hjemmeside.

Hvor kan jeg finde mere information om corona?

Vi opfordrer kraftigt til, at I alle sammen orienterer jer grundigt om corona på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/corona