Om skolen

Biblioteket

Biblioteket er åbent for alle afdelinger af Svendborg Erhvervsskole.

 

Du er altid velkommen i åbningstiden.

Biblioteket er placeret på Skovsbovej, og er åbent for alle skolens afdelinger. Bibliotekaren står til rådighed for både elever og ansatte.

Biblioteket er stedet, hvor du kan finde relevant litteratur samt film og TV-udsendelser. Der tilbydes desuden adgang til en række databaser. Vi tilstræber en hyggelig stemning på biblioteket, som både er stedet, hvor du kan slappe af og hvor du stille og roligt kan arbejde med dine opgaver.

Bibliotekaren hedder Eva og er på skolen ca. 20 timer om ugen.

Bibliotekarens tider er tirsdag til fredag kl. 8-13

I perioder med opgaveskrivning vil Eva være flere timer på skolen.

Bibliotekarens rolle på skolen er at være med til at sikre, at eleverne bliver informationskompetente studerende.

Informationskompetence i studieøjemed er først og fremmest informationssøgningkildekritik og håndtering af kilder i skriftligt arbejde. Det udmønter sig i praksis i, at du skal kunne søge kvalificeret de rigtige steder – dvs. hæve dig over den tro, at Google er godt nok. Du skal kunne tage stilling til, om en kilde er gavnlig eller skadelig at anvende i dit arbejde, og du skal kunne henvise til anvendt information på en videnskabelig korrekt og ensartet måde.

I løbet af dine år på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier vil du få undervisning i informationssøgning og kildekritik.

Du er velkommen til at booke tid til individuel vejledning hos bibliotekaren enten ved at sende en mail til evje@sesg.dk eller ved at skrive dig på sedlen på skolens bibliotek.

Vel mødt.