Om skolen

Kantiner

Svendborg Erhvervsskoles kantiner er alle nøglehulscertificerede. Det betyder at vi serverer grøn og sund mad med kvalitet for øje.

Svendborg Erhvervsskole har en kantine på skolens 3 adresser. Vi gør meget ud af at servere grøn og sund mad, og som en del af projektet “Sundhed og Trivsel på SE” er skolens kantiner blevet nøglehulscertificerede.

Krav til et nøglehulscertificeret spisested

Et nøglehulscertificeret spisested lever op til en række krav, som sikrer, at gæsten kan få vejledning i og tilbud om det sundere valg.

Krav til uddannelse af personale: Personalet på et nøglehulscertificeret spisested skal kunne anvende principperne bag Nøglehullet og formidle det sundere valg overfor gæsten.

Krav til sortiment af nøglehulsmærkede retter: Der er et krav, at et nøglehulscertificeret spisested har minimum én nøglehulsmærket madret hver dag.

Krav til dokumentation og kontrol: For at sikre, at de nøglehulsmærkede retter lever op til kriterierne, skal et nøglehulscertificeret spisested kunne fremvise dokumentation for retten.

Krav til formidling og markedsføring: Gæsten skal tydeligt kunne se, hvilke retter der er nøglehulsmærket og at spisestedet er certificeret til at anvende Nøglehullet.

Kontrolrapporter

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for Svendborg Erhvervsskoles tre kantiner: