Om skolen

Bestyrelse

Hvem sidder i Svendborg Erhvervsskole & Gymnasiers bestyrelse? Det får du svar på her, hvor du både kan se stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede medlemmer.

Stemmeberettigede

Freddy Knecht (Formand), udpeget af Dansk Metal, Svendborg
Per Nykjaer Jensen (Næstformand), udpeget af Erhvervsforum Svendborg
Torben Madsen, udpeget af Dansk Industri
Claus Larsen, udpeget af Dansk Byggeri
Brita Andersen, udpeget af HK-Midt
Sten Jensen, udpeget af LO, Svendborg
Ulrik Sand Larsen, udpeget af Region Syddanmark
Pia Dam, udpeget af Svendborg Kommune
Lars-Bo Gregersen Nielsen, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet
Silas Oliver Sohnesen, elevrepræsentant HHX
Kasper Føns, selvsupplerende
Henning Andersen, selvsupplerende

Uden stemmeret

Gitte Lolk Knudsen, medarbejderrepræsentant, HK
Simon Hindhede Jarren, elevrepræsentant TECH

Tilforordnede
Revisor Helle Lorenzen, Ernest & Young