Om skolen

Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlaget forankrer og formidler Svendborg Erhvervsskoles fælles værdier, strategi og organisationsstruktur.

Ledelsesgrundlaget for Svendborg Erhvervsskole har til formål at anskueliggøre og formidle et fælles billede af værdierne og pejlemærkerne for den ledelse, Svendborg Erhvervsskole ønsker at være kendt for. Grundlaget skal understøtte udvikling af en fælles lederidentitet og -kultur. Samtidig skal det bidrage til, at det samlede ledelsessystem fungerer og skaber resultater i overensstemmelse med skolens strategi.

Skolens værdier

Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Svendborg Erhvervsskoles 5 grundværdier:

  1. Vi har ambitioner
  2. Vi arbejder sammen
  3. Vi er ordentlige
  4. Vi blander os
  5. Vi glæder os til fremtiden

Læs den fulde version af Svendborg Erhvervsskoles – ny version er under udarbejdelse.