Om skolen

Organisationsplan

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasiers organisationsplan.

Organisationsdiagram for Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

 

SESG orginasition 01.08.19 (pdf)