Om skolen

Organisationsplan

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasiers organisationsplan.

Organisationsdiagram for Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

 

SESG organisation 01.05.20 (pdf)