Om skolen

Porthusvej 71

De tekniske erhvervsuddannelser er samlet på Porthusvej 71.

Alle de tekniske erhvervsuddannelser under indgangen Teknologi, Byggeri og Transport også kaldet TECH har til huse på Porthusvej 71.

Striben af gamle fabriksbygninger har tidligere fungeret som komfurfabrik men blev i 1969 købt af den daværende tekniske skole. Bygningerne er løbende blev indrettet til værksteder og undervisningslokaler for de forskellige håndværksuddannelser.

Fra 2014 har Svendborg Erhvervsskoles kursusaktiviteter også haft hovedkvarter på Porthusvej, selv om undervisningen stadig kan foregå mange steder i erhvervsskolens bygninger.