Praktikcenter

Praktikcenter

SESG Praktikcenter er en afdeling der hjælper virksomheder med at finde de rigtige elever og eleverne med at finde de rigtige lærepladser.
Skolepraktik i et praktikcenter er en mulighed for elever, som ikke har indgået en uddannelsesaftale når de afslutter grundforløbet, eller hvis de uforskyldt mister deres læreplads.
Den 1. september 2013 trådte lov om erhvervsuddannelser i kraft. Det betød, at skolepraktik i en given uddannelse alene kan udbydes som praktikuddannelse i praktikcentre, der er godkendt hertil af undervisningsministeren.