Praktikcenter

For elever

Hvis du 1 måned efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en praktikplads, har du mulighed for at begynde din uddannelse under skolepraktikordningen. Her finder du de vigtige ting, som du skal være opmærksom på.

For elever

Hvis du 1 måned efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en praktikplads, har du mulighed for at begynde din uddannelse under skolepraktikordningen. For at søge om optagelse i skolepraktik, er det vigtigt at du:

 • er tilmeldt som praktikpladssøgende i skolens praktiksystem
 • deltager i et informationsmøde om skolepraktik (se separat punkt)
 • har en synlig profil på praktikpladsen.dk senest 8 uger før afslutning af grundforløbet
 • desuden har passet dit grundforløb ift. tilstedeværelse, aktivitet og engagement

At være i skolepraktik erstatter det at være ansat som elev i en virksomhed.

Der er i SKP ikke tale om ansættelsesforhold – men om et tilbud. Det betyder, at der er prøvetid i hele perioden.

Uddannelseslængden er den samme, som hvis du er i lære hos en mester.

Informationsmøde om skolepraktik

Skolepraktikordningen fungerer på den måde, at skolen afholder et informationsmøde om skolepraktik i forbindelse med afslutningen af dit obligatoriske grundforløb.

 • Til informationsmødet er der mødepligt. Det betyder, at hvis du udebliver, mister du retten til skolepraktik.
 • Du skal udfylde en ansøgning til skolen om optagelse som skolepraktikelev.
 • På mødet oplyser vi dig om, hvornår vi senest skal have modtaget din ansøgning.
 • Det er stadig en betingelse, at du er praktikpladssøgende og har en synlig profil på praktikpladsen.dk

For elever, der har afsluttet deres grundforløb på andre skoler, afholdes et informationsmøde ved afslutningen af grundforløbet.

For at kunne blive optaget til skolepraktik, skal du desuden opfylde de særlige EMMA-regler.

Feriekalender og arbejdstidsskema

PRAKTIKCENTER feriekalender 2020 – 2021

Arbejdstidsskema SKP Afdelingerne

EMMA-regler

E: Egnet

Du skal bestå grundforløbet, og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse.

Personlige kvalifikationer, eksempelvis evne til at samarbejde, motivation og engagement er afgørende for, om du bliver optaget i skolepraktik.

Derudover bliver der set på:

 • Dine karakterer
 • Din stabilitet/dit fremmøde
 • Din evne til at overholde mødetider og aftaler
 • Din ansøgning

 M: Mobil geografisk

 • Du skal søge ledige praktikpladser, også selv om de ligger et stykke fra din bopæl.
 • Som skolepraktikelev kan du blive sendt i praktik (virksomhedsforlagt undervisning) i en virksomhed overalt i Danmark.

 M: Mobil fagligt

 • Hvis du bliver tilbudt en elevplads i en beslægtet branche, end den du ønsker mest, skal du acceptere denne.

 A: Aktiv søgende

 • Du skal kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at skaffe dig en ordinær praktikplads. Ansøgninger, afslag og kontaktpersoner skal uploades i Elevplan som dokumentation.