Praktikcenter

For virksomheder

Hvis du står og har brug for en elev, eller har behov for at høre om regler omkring elever eller virksomhedsgodkendelse, så kan du kontakte en af vores praktikpladskonsulenter.

Få besøg af en konsulent

Hvis du står og har brug for en elev, eller har behov for at høre om regler omkring elever eller virksomhedsgodkendelse, så kan du kontakte en af vores praktikpladskonsulenter.

Vore praktikpladskonsulenter hjælper virksomheder og elever med at udarbejde uddannelsesaftaler. De arbejder tæt sammen med lokale virksomheder og udvalg, og har et bredt netværk inden for erhvervslivet.

De kan svare på spørgsmål omkring uddannelser, godkendelser, uddannelsesaftaler, praktikpladsformidling, tilskudsmuligheder og meget mere.

Godkendelse som praktiksted

Inden I finder en lærling, så skal jeres virksomhed godkendes til at måtte indgå uddannelsesaftaler af det faglige udvalg for den pågældende uddannelse. Her kan vores praktikpladskonsulenter hjælpe jer, ligesom de kan hjælpe med at finde den rette elev til jeres virksomhed.

Uddannelsesaftale

Før eleven starter i praktik hos jer, skal der oprettes en uddannelsesaftale mellem jer og den unge.

Uddannelsesaftalen gælder den periode som der indgås aftale om.

Aftalen er altid skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden lærlingen møder første dag. Den udfyldte uddannelsesaftale skal sendes til skolen, der registrerer den og sender en kopi til eleven, virksomheden og det faglige udvalg.

Der er forskellige muligheder for at indgå en uddannelsesaftale, så tag en snak med en konsulent, og bliv klogere på dine muligheder.

Brev om: Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder maj 2020 (pdf)

Prøvetid

De første 3 måneder i virksomheden betragtes som gensidig prøvetid. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen kun opsiges, hvis parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. Ved tvistighed mellem lærling og virksomhed, bliver sagen bragt for det faglige udvalg.

Løn

Den løn som virksomheden skal betale lærlingen i aftaleperioden og evt. skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold på de forskellige virksomheder.

AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder økonomisk støtte til arbejdsgivere og lærlinge. AUB har forskellige støtteordninger som I kan læse mere om her: www.virk.dk

Forsikring

I virksomheden er eleven omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring under oplæring i virksomhed. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkret skade på skole eller i virksomhed, skal foretages af arbejdsgiver til eget forsikringsselskab.

Ferie

Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.