Teknisk Gymnasium (HTX)

Optagelse og adgangskrav til HTX

Når du har besluttet dig for at du gerne vil på Svendborg Tekniske Gymnasium, skal du blot tjekke, at du opfylder adgangskravene, og derefter søge ind via optagelse.dk

Sådan opfylder du adgangskravene til HTX

Du kan begynde på HTX på Svendborg Tekniske Gymnasium, hvis:

  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses prøve
  • Din uddannelsesplan viser, at du er uddannelsesparat til gymnasiet
  • Hvis du ikke er uddannelsesparat, kan du komme ind, hvis du består en faglig optagelsesprøve inden studiestart

Ansøgningsfrist 1. marts og 15. marts

Går du i en afgangsklasse på folkeskolen, på en friskole, privatskole eller efterskole skal du SENEST DEN 1. MARTS udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk. Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID og søger på optagelse.dk. Søg inden den 15. marts, så vil Svendborg Tekniske Gymnasium have mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse. Søg ind

Har du gået i udenlandsk skole?

Hvis du ikke har gået i dansk skole, kan du blive optaget efter en konkret vurdering af, om dine kvalifikationer svarer til de krav, der stilles til elever, der har gået i dansk skole. Du skal være forberedt på at blive indkaldt til optagelsesprøve.

Skal du til optagelsesprøve?

Når din ansøgning tikker ind på Svendborg Tekniske Gymnasium, får du en bekræftelse på, at den er modtaget. Hvis din uddannelsesplan ikke giver “grønt lys”, afgør vi senest den 15. april, om du er uddannelsesparat eller skal til en faglig test. Vi informerer Ungdomsuddannelsesvejlederne om afgørelsen. Hvis du ikke har aflagt de obligatoriske afgangsprøver efter 9. klasse, skal du til optagelsesprøve.

Sådan foregår test og optagelsesprøver

Du kommer op i skriftlige prøver i fire fag og får en samtale med en studievejleder og en leder. Det er adgangskravet, hvis ikke du umiddelbart er erklæret uddannelsesparat. Prøverne finder sted på Svendborg Tekniske Gymnasium i løbet af foråret.

Du får svar i maj

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. maj. Uddannelsen begynder i august.