Teknisk Gymnasium (HTX)

Information til nye elever på HTX

Velkommen til nye elever på HTX

Velkommen til alle nye elever på HTX

Vi glæder os til at byde jer velkommen på HTX 10. august 2020 og vil i den forbindelse her bede jer læse disse dokumenter igennem.

Studie- og ordensregler på HTX

Antimobbestrategi for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Rigtig god sommer og vel mødt den 10. august 2020.