Teknisk Gymnasium (HTX)

Opbygning

HTX er en 3-årig gymnasieuddannelse. På Svendborg Tekniske Gymnasium kan du vælge mellem 5 studieretninger. Undervisningen er en kombination af teori, praktisk arbejde og eksperimenter med masser af gruppearbejde. Vi arbejder virkelighedsnært, så du bliver godt rustet til videre uddannelse.