Teknisk Gymnasium (HTX)

Opbygning

HTX er en 3-årige gymnasieuddannelse, hvor du kan vælge mellem 6 studieretninger. Undervisningen er et mix af teori og forsøg med masser af gruppearbejde. Vi arbejder virkelighedsnært, så du bliver godt rustet til videre uddannelse. Undervejs kan du søge om at komme på studierejse til USA.