Teknisk Gymnasium (HTX)

Obligatoriske fag på HTX

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse som er bygget op af et grundforløb på 3 måneder efterfulgt af et studieretningsforløb.

De første 3 måneder på Svendborg Tekniske Gymnasium er et grundforløb, hvor du får indtryk af, hvad det vil sige at gå på teknisk gymnasium. På grundforløbet har du obligatoriske fag som:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Fysik B
  • Kemi B
  • Teknologi B
  • Matematik B
  • Biologi C
  • Samfundsfag C
  • Kommunikation/IT C

Grundforløbet giver en god forudsætning for at vælge en af de fem studieretninger.

Efter grundforløbet vælger du den studieretning, du synes bedst om.

Her har du stadig obligatoriske fag, men du får også studieretningsfag og nogle valgfag.

Efter 3 år er du teknisk student og en ny verden åbner sig.