Teknisk Gymnasium (HTX)

Biotek

Studieretningen BIOTEK (Bioteknologi A – Matematik A) er for dig, der ønsker en god faglig baggrund inden for bioteknologi, biologi og matematik og vil bruge din viden til at arbejde med bl.a. medicin, fødevaresikkerhed, vacciner, genteknologi og bæredygtig produktion.

Bioteknologi kombinerer ingeniørvidenskab og de natur­videnskabelige fag biologi, kemi, matematik, fysik og informationsteknologi. Det er et innovativt fag med mange anvendelser inden for f.eks. miljø, bæredygtige teknologier og fødevareproduktion. Faget bioteknologi A inkluderer biologi på B-niveau, og vi arbejder tværfagligt sammen med kemi og matematik, når vi vurderer nutidens og fremtidens teknologier og deres betydning for mennesker og samfund.

I matematik arbejder du i en vekselvirkning mellem teori og praktiske anvend­elser i naturvidenskab og teknologi. Du opnår herved studiekompeten­cer på højeste gymnasiale niveau.

Vælger du studieretningen BIOTEK på Svendborg Tekniske Gymnasium, kommer du til at arbejde med samfunds­relevante problemstillinger, arbejde med bioteknologiske metoder og lave selvstændige eksperimenter i skolens laboratorier. I studieretningerne vælger vi forskellige fokusområder i dialog med eleverne.

Eksempler på indhold fra undervisningen

I undervisningen tager vi eksempelvis fat på temaer som:

  • Energiproduktion – biobrændsel, brint og organiske solceller
  • Bioteknisk produktion – fra skimmelost til funktionelle fødevarer
  • Mikrobiologi og immunologi – sygdomme, antibiotika & vaccination
  • Bæredygtig fødevareproduktion – økologi, forædling og GMO

 Uddannelse og job

Studieretningen sikrer dig adgang til mange naturvidenskabelige og tekniske studier på universiteterne. Den er oplagt at vælge, hvis du f.eks. drømmer om at blive læge, dyrlæge, miljøteknolog eller biolog.

Studieretningen giver også et solidt fagligt grundlag, hvis du har planer om at vælge en professionsuddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker eller laborant. Det giver gode muligheder for job inden for det private erhvervsliv, sundhedssektoren, undervisning og forskning.

Studieretningsfag

Matematik A
Bioteknologi A

Obligatoriske fag

Naturvidenskabeligt grundforløb
Produktudvikling grundforløb
Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Fysik B
Teknologi B
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C
Idehistorie B
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Proces, levnedsmiddel og sundhed

Valgfag

A-niveau B-niveau C-niveau
Teknologi
Engelsk
Kemi
Samfundsfag
Programmering
Programmering
Psykologi
Tysk
Idræt
Astronomi
Design