Teknisk Gymnasium (HTX)

Studieretninger og fag på HTX

På Svendborg Tekniske Gymnasium kan du vælge mellem 5 studieretninger. I løbet af studieretningsforløbet har du både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Du kan få et hurtigt overblik her.

På Svendborg Tekniske Gymnasium kan du vælge mellem 5 studieretninger:

Teknologi – Samfundsfag er for dig med interesse for udvikling og design af fremtidens produkter. Vi arbejder innovativt, og du lærer professionelle metoder til at fuldføre en proces fra idé til færdigt produkt i en virksomhed og den samfundsmæssige betydning.

Bioteknologi – Matematik er for dig, der ønsker en god faglig baggrund inden for kemi, biologi og matematik og vil bruge din viden til at arbejde med bl.a. medicin, fødevaresikkerhed, vacciner, genteknologi og bæredygtig produktion.

Matematik – Programmering er for dig med interesse for at arbejde med matematik, programmering og datalogi. Vi anvender matematik til løsning af dagligdags problemer, og du lærer at programmere i forskellige sprog, sætte servere op, arbejde med styreprogrammer til robotter og apps til smartphones.

Matematik – Fysik er for dig, der vil arbejde intensivt med matematik og fysik. Vi elsker at eksperimentere og udforske og se teorien illustreret i eksperimenter fra mange grene af fysikken. Du lærer bl.a. om raketter, laserlys og solsystemet.

Kommunikation/IT – Samfundsfag  er for dig, der interesserer dig for kommunikation via computeren. Vi arbejder med apps, hjemmesider og medieproduktion, og vi ser på de samfundsmæssige konsekvenser af den digitale udvikling.

Obligatoriske fag på HTX

Dine obligatoriske fag uanset studieretning er:

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Matematik B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C
 • Idehistorie B
 • Kommunikation/IT C

De mulige valgfag på HTX

Foruden de obligatoriske fag kan du vælge at opgradere nogle af fagene til A-fag eller supplere med fag på B eller C niveau. Det kan være fag som:

 • Kommunikation/IT A
 • Teknologi A
 • Engelsk A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Samfundsfag B
 • Biologi B
 • Tysk C
 • Musik C
 • Idræt C
 • Programmering C
 • Psykologi C

Du får en grundig orientering, inden du skal vælge, og du kan altid tale med lærer og studievejleder om mulighederne.