Teknisk Gymnasium (HTX)

Studieretninger og fag på HTX

På Svendborg Tekniske Gymnasium kan du vælge mellem 5 studieretninger. I løbet af studieretningsforløbet har du både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Du kan få et hurtigt overblik her.

På Svendborg Tekniske Gymnasium kan du vælge mellem 6 studieretninger:

TEKNOLOGI (Teknologi A – Design B) er for dig med interesse for udvikling og design af fremtidens produkter. Vi arbejder innovativt, og du lærer professionelle metoder til at fuldføre en proces fra idé til færdigt produkt i en virksomhed og den samfundsmæssige betydning.

BIOTEK (Bioteknologi A – Matematik A) er for dig, der ønsker en god faglig baggrund inden for bioteknologi og matematik og vil bruge din viden til at arbejde med bl.a. medicin, fødevaresikkerhed, vacciner, genteknologi og bæredygtig produktion f.eks. af bioenergi.

SCIENCE (Matematik A – Fysik A) er for dig, der vil arbejde intensivt med matematik og fysik. Vi eksperimenterer og ser teorien illustreret i eksperimenter fra mange grene af fysikken. Du kan  bl.a. lære om raketter, laserlys og robotteknologi.

KOMMUNIKATION (Kommunikation IT A – Samfundsfag B)  er for dig, der interesserer dig for kommunikation via computeren. Vi arbejder med apps, hjemmesider og medieproduktion, og vi ser på de samfundsmæssige konsekvenser af den digitale udvikling.

SUNDHED (Bioteknologi A – Idræt B) er for dig, der interesserer dig for, hvad der sker i og med kroppen, når du f.eks. laver fysisk træning. Den viden som du opnår i bioteknologi, understøtter i særlig grad forståelsen for aktiviteterne i idrætsfaget. Du kommer bl.a. til at arbejde med ernæring, fysiologi, medicin og genteknologi, herunder teknikker til moderne sygdomsdiagnostik og -behandling.

Obligatoriske fag på HTX

Dine obligatoriske fag uanset studieretning er:

 • Dansk A
 • Teknikfag A, et af følgende
  – Byggeri og energi
  – El-teknik
  -Proces, levnedsmiddel og sundhed
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Matematik B
 • Biologi C
 • Samfundsfag C
 • Idehistorie B
 • Kommunikation/IT C

De mulige valgfag/studieretningsfag på HTX

Foruden de obligatoriske fag kan du vælge at opgradere nogle af fagene til A-fag eller supplere med fag på B eller C niveau. Det kan være fag som:

 • Kommunikation/IT A
 • Bioteknologi A
 • Teknologi A
 • Engelsk A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Samfundsfag B
 • Idræt B
 • Design B
 • Tysk C
 • Idræt C
 • Astronomi C
 • Programmering C
 • Psykologi C
 • Design C

Du får en grundig orientering, inden du skal vælge, og du kan altid tale med lærer og studievejleder om mulighederne.