Teknisk Gymnasium (HTX)

Kommunikation

Studieretningen KOMMUNIKATION (Kommunikation IT A – Samfundsfag B) er for dig, der interesserer dig for kommunikation via computeren. Vi arbejder med apps, hjemmesider og medieproduktion, og vi ser på de samfundsmæssige konsekvenser af den digitale udvikling.

Hvis du vil udvikle dine digitale, kreative og kommunikative evner.

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i digitalt design og moderne medier. Vi beskæftiger os med kommunikation ved hjælp af IT, og med en samfunds­faglig vinkel skabes der en forståelse for forskellige kommunikationsmetoder, og hvordan de bruges.

Med kommunikation i forbindelse med samfundsfag tænkes der her på billeder, grafik og design, som udtrykkes gennem mange forskellige medier. Aktuelle eksempler er f.eks.:

  • En busreklame i København skabte international opmærksomhed.
  • Unges brug af snapchat har gang på gang sat dagsordenen i landets medier.
  • Robotter og droner, der skaber nye muligheder og nye kommunikationsmetoder

Eksempler på indhold fra undervisningen

Vi arbejder teoretisk og ikke mindst praktisk med bl.a. følgende emner:

  • Spildesign/storytelling
  • Hjemmeside- og app-programmering
  • Billedredigering
  • Film og audio
  • Droner/robotter
  • Sociale medier
  • Kampagner og kommunikationsmetoder

Uddannelse og job

Studenter fra den­ne studieretning læser f.eks. journalistik, medievidenskab, It-inge­niør, ani­mation, multimediedesign eller måske en sam­funds­viden­skabelig retning. Det giver gode muligheder for job inden for det private erhvervsliv, undervisning og forskning.

Studieretningsfag

Kommunikation/IT A
Samfundsfag B

Obligatoriske fag

Naturvidenskabeligt grundforløb
Produktudvikling grundforløb
Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Fysik B
Biologi C
Idehistorie B
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Proces, levnedsmiddel og sundhed

Valgfag

A-niveau B-niveau C-niveau
Matematik
Teknologi
Engelsk
Kemi
Programmering Programmering
Psykologi
Tysk
Idræt
Astronomi
Design