Teknisk Gymnasium (HTX)

Sundhed

Studieretningen Sundhed (Bioteknologi A – Idræt B) er for dig, der interesserer dig for, hvad der sker i og med kroppen, når du f.eks. laver fysisk træning. Den viden som du opnår i bioteknologi, understøtter i særlig grad forståelsen for aktiviteterne i idrætsfaget. Du kommer bl.a. til at arbejde med ernæring, fysiologi, medicin og genteknologi, herunder teknikker til moderne sygdomsdiagnostik og -behandling.

Vælger du studieretningen SUNDHED på Svendborg Tekniske Gymnasium, kommer du til at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger, arbejde med bioteknologiske metoder og lave selvstændige eksperimenter i skolens laboratorier. I studieretningerne vælger vi forskellige fokusområder i dialog med eleverne.

Bioteknologi kombinerer ingeniørvidenskab og de naturvidenskabelige fag biologi, kemi, matematik, fysik og informationsteknologi. Det er et innovativt fag med mange anvendelser inden for f.eks. sundhedsvidenskab, genteknologi og medicin. Faget bioteknologi A inkluderer biologi på B-niveau, og vi arbejder tværfagligt sammen med idræt og kemi, når vi vurderer nutidens og fremtidens teknologier og deres betydning for mennesker og samfund.

Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

Eksempler på indhold fra undervisningen

I undervisningen tager vi eksempelvis fat på temaer som:
• Fysisk aktivitet – Alsidig træning, muskler og diabetes
• Forplantningsteknologi – fertilitetsbehandling og fosterdiagnostik
• Mikrobiologi og immunologi – sygdomme, antibiotika & vaccination
• Biokemi – Kræftforebyggelse, undersøgelse og behandling

Uddannelse og job

Studieretningen sikrer dig adgang til mange naturvidenskabelige og tekniske studier på universiteterne. Den er oplagt at vælge, hvis du f.eks. drømmer om at blive læge, dyrlæge, miljøteknolog eller biolog.
Studieretningen giver også et solidt fagligt grundlag, hvis du har planer om at vælge en professionsuddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker eller laborant. Det giver gode muligheder for job inden for det private erhvervsliv, sundhedssektoren, undervisning og forskning.

Studieretningsfag

Bioteknologi A
Idræt B

Obligatoriske fag

Naturvidenskabeligt grundforløb
Produktudvikling grundforløb
Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Fysik B
Matematik B
Teknologi B
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C
Idehistorie B
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Proces, levnedsmiddel og sundhed

Valgfag

A-niveau B-niveau C-niveau
Teknologi
Engelsk
Kemi
Matematik A
Samfundsfag
Programmering
Programmering
Psykologi
Tysk
Astronomi
Design