Teknisk Gymnasium (HTX)

Teknologi

Studieretningen TEKNOLOGI (Teknologi A – Design B) er for dig med interesse for udvikling og design af fremtidens produkter. Vi arbejder innovativt, og du lærer professionelle metoder til at fuldføre en proces fra idé til færdigt produkt i en virksomhed og den samfundsmæssige betydning.

Du lærer professionelle processer

Samfundet har brug for teknologien. Studieretningen TEK-DES er for dig, som har lyst til at arbejde med udvikling og design af fremtidens produkter – produkter, der imødekommer forbrugernes behov, som skaber vækst og samtidig understøtter et bæredygtigt samfund.

Undervisningen består af teori og praktiske projekter, hvor du lærer professionelle metoder til at fuldføre processen fra idé til færdigt produkt i en virksomhed.

En stor del af projektarbejdet vil bygge på din viden fra de øvrige fag, men også på viden, som du opnår gennem virksomhedspraktik, virksomhedsbesøg og samarbejde med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner.

Der indgår et længerevarende innovations- og iværksætterprojekt, hvor du sammen med din gruppe etablerer en virksomhed, som konkurrerer med andre om at blive årets unge virksomhed. Forløbet giver dig indsigt i virksomhedsdrift og gennemføres i samarbejde med gæstelærere og rådgivere fra erhvervslivet.

Eksempler på indhold fra undervisningen

I et samfundsmæssigt perspektiv arbejder vi blandt andet med kreative teknikker til:

  • Idéudvikling
  • Integreret produktudvikling
  • Teknologianalyse
  • Miljø- og teknologivurdering
  • Robot-teknologi

Uddannelse og job

Studieretningen vil især styrke dine forudsætninger for en videregående uddannelse som ingeniør, arkitekt og designer, eller inden for naturvidenskab, innovation og entreprenørskab.

Studieretningsfag

Teknologi A
Design B

Obligatoriske fag

Naturvidenskabeligt grundforløb
Produktudvikling grundforløb
Dansk A
Engelsk B
Kemi B
Matematik B
Biologi C
Fysik B
Kommunikation/IT C
Idehistorie B
Teknikfag A, et af følgende:
– Byggeri og energi
– El-teknik
– Proces, levnedsmiddel og sundhed

Valgfag

A-niveau B-niveau C-niveau
Matematik
Engelsk
Kemi
Programmering
Samfundsfag
Programmering
Psykologi
Tysk
Idræt
Astronomi