Teknisk Gymnasium (HTX)

En typisk dag som HTX-elev

En typisk dag på skolen varer fra 8.05 til 13.35 eller 15.25 og bagefter skal du regne med 1 – 2 timers lektier. En del af undervisningen foregår klassevis, men der er stor variation i hverdagen.

Dit skema ligger samlet på 30-32 timer om ugen. Derudover skal du regne med ca. 1-2 times hjemmearbejde om dagen. Nogle gange lidt mindre, nogle gange lidt mere, afhængig af om du skal aflevere større skriftlige opgaver eller rapporter.

Meget ofte arbejder du i grupper, og du får en høj grad af frihed til at udforske teorierne i trygge rammer. Der er altid lærere i nærheden, du kan spørge.

Plads til pauser

Dagen begynder kl. 8.05 og slutter ofte omkring kl. 13.35 eller 15.25.

Du har naturligvis pauser undervejs. Du kan nyde pauserne på gangene eller i kantinen, som er fælles med de øvrige uddannelser på Skovsbovej.

Du kan købe din mad i kantinen eller selv tage din mad med.