Teknisk Gymnasium (HTX)

Råd og udvalg på HTX

Som elev på Svendborg Tekniske Gymnasium er du med til at vælge en repræsentant til elevrådet samt et festudvalg. Du kan naturligvis også selv stille op, hvis du har lyst til at få maximal indflydelse på hverdagen.

Elevrådet

Elevrådet er talerør for alle eleverne på Svendborg Tekniske Gymnasium. I elevrådet taler man om de fysiske rammer, om trivslen og om alt, hvad der påvirker studiemiljøet. Elevrådet er medbestemmende i forhold til udsmykningen på HTX og kommer løbende med forslag til forbedringer af aktiviteterne.

Festudvalget

Festudvalget sørger for, at der 3-4 gange om året er en fed fest på teknisk gymnasium, og at der ca. en gang om måneden er fredagscafé.