Gymnersiale Uddannelser

Teknisk Gymnasium (HTX)

Gymnasial uddannelse med vægt på naturvidenskab og teknologi

Handelsgymnasiet (HHX)

Gymnasial uddannelse med vægt på ledelse, markedsføring og økonomi

Erhvervsuddannelserne

En række faglige uddannelser med en kombination af skoleperioder og praktikperioder

Kurser og efteruddannelser

Kurser og kompetencegivende efteruddannelse for ledige, ansatte og ledere

Erhvervsuddannelser

Business

Erhvervsuddannelser med hovedområderne kontor, handel og forretningsservice.

Tech

Erhvervsuddannelser med hovedområderne teknologi, byggeri og transport.

Food

Hovedområdet fødevarer gør dig klar til en fremtid med ferske råvarer og veltilberedte delikatesser.

Grundforløb+

GF+ er for dig, der gerne vil være klar til at begynde på det ordinære grundforløb GF2