Teknisk Gymnasium (HTX)

Gymnasial uddannelse med vægt på naturvidenskab og teknologi

Handelsgymnasiet (HHX)

Gymnasial uddannelse med vægt på ledelse, markedsføring og økonomi

Erhvervsuddannelserne

En række faglige uddannelser med en kombination af skoleperioder og praktikperioder

Kurser og efteruddannelser

Kurser og kompetencegivende efteruddannelse for ledige, ansatte og ledere